<div align="center"> <h1>Robert Karpiński - wspomnienia z misji na Wzgórzach Golan</h1> <h3>Robert Karpiński - wspomnienia ze służby w Polskim Kontyngencie Wojskowym UNDOF na Wzgórzach Golan</h3> <p>Golan, UNDOF, Polbatt, Skorpion, Scorpion, VADI, ONZ, UN, PKW, Polski Kontyngent Wojskowy, Syria, Izrael, wojsko, misja, misje, misje pokojowe</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.golan.rdk.pl" rel="nofollow">www.golan.rdk.pl</a></p> </div>